INA APLE25-FE轴承(INA APLE 25轴承)


INA APLE25-FE轴承 钢刮屑片

轴承旧型号:INA APLE 25
两排直线循环球轴承及导轨组件,脂润滑

INA APLE25-FE(APLE 25)轴承详细参数:


 钢刮屑片 - APLE25-FE 钢刮屑片 - APLE25-FE
H25,3 mm 
  
B44 mm 
  
S1,2 mm 
  
 
1) 
 润滑嘴
2) 
 紧定螺钉的最大锁紧力矩 [MA] = 1.5 Nm
A3 
 当使用 KUE25 时为 10mm
当使用 KUE25-H 时为 14 mm
L419 mm 
  
 
mAPLE39 g 
 钢板刮削器的质量
  
 安装时,必须保证导轨与刮屑器之间的间隙相同。
  
 适合直线单元 KUE
 

INA APLE25-FE(APLE 25)轴承相关: