INA RNA4901-RSR轴承(INA RNA 4901 RS轴承)


INA RNA4901-RSR轴承 滚针轴承

轴承旧型号:INA RNA 4901 RS
尺寸系列 49,单侧唇密封

INA RNA4901-RSR(RNA 4901 RS)轴承详细参数:


 滚针轴承 - RNA4901-RSR
Fw16 mm 
  
D24 mm 
  
C13 mm 
  
 
rmin0,3 mm 
  
 
m18 g 
 质量
Cr8600 N 
 基本额定动载荷,径向
C0r8300 N 
 基本额定静载荷,径向
Cur1630 N 
 疲劳极限载荷,径向
nG Fett12000 1/min 
 脂润滑时的极限转速
 

INA RNA4901-RSR(RNA 4901 RS)轴承相关: