FAG轴承和INA轴承型号查询

 • 模糊搜索精确搜索
 • 品牌: 型号: 内径:
 • 类型: 厚度: 外径:

  INA薄壁轴承

  INA轴承分类

  INA轴承知识

  当前位置: 

  INA轴承 >> INA轴承型号 >> INA薄壁轴承型号列表
  INA薄壁轴承尺寸规格表
  产品名称品牌系列内径外径厚度
  CDED075轴承INA薄壁轴承190.5215.912.7
  CSCA010轴承INA薄壁轴承25.434.9254.763
  CSCA015轴承INA薄壁轴承38.147.6254.763
  CSCA017轴承INA薄壁轴承44.4553.9754.763
  CSCAA010-TN轴承INA薄壁轴承25.434.9254.763
  CSCAA015-TN轴承INA薄壁轴承38.147.6254.763
  CSCAA017-TN轴承INA薄壁轴承44.4553.9754.763
  CSCA020轴承INA薄壁轴承50.863.56.35
  CSCA025轴承INA薄壁轴承63.576.26.35
  CSCA030轴承INA薄壁轴承76.288.96.35
  CSCA035轴承INA薄壁轴承88.9101.66.35
  CSCA040轴承INA薄壁轴承101.6114.36.35
  CSCA042轴承INA薄壁轴承107.95120.656.35
  CSCA045轴承INA薄壁轴承114.31276.35
  CSCA047轴承INA薄壁轴承120.65133.356.35
  CSCA050轴承INA薄壁轴承127139.76.35
  CSCA055轴承INA薄壁轴承139.7152.46.35
  CSCA060轴承INA薄壁轴承152.4165.16.35
  CSCA065轴承INA薄壁轴承165.1177.86.35
  CSCA070轴承INA薄壁轴承177.8190.56.35
  CSCA075轴承INA薄壁轴承190.5203.26.35
  CSCA080轴承INA薄壁轴承203.2215.96.35
  CSCA090轴承INA薄壁轴承228.6241.36.35
  CSCA100轴承INA薄壁轴承254266.76.35
  CSCA110轴承INA薄壁轴承279.4292.16.35
  CSCA120轴承INA薄壁轴承304.8317.56.35
  CSCB020轴承INA薄壁轴承50.866.6757.938
  CSCB025轴承INA薄壁轴承63.579.3757.938
  CSCB030轴承INA薄壁轴承76.292.0757.938
  CSCB035轴承INA薄壁轴承88.9104.7757.938
  CSCB040轴承INA薄壁轴承101.6117.4757.938
  CSCB042轴承INA薄壁轴承107.95123.8257.938
  CSCB045轴承INA薄壁轴承114.3130.1757.938
  CSCB050轴承INA薄壁轴承127142.8757.938
  CSCB055轴承INA薄壁轴承139.7155.5757.938